Home / Sedinte / Ordinea de zi a sedintei CL 27.07.2016

Ordinea de zi a sedintei CL 27.07.2016

1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru închirierea tractorului din dotarea Primăriei Vârfu Câmpului.

2.- Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Primăriei Vârfu Câmpului , județul Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor al A.Q.U.A .Botoșani.
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul I 2016.
4.- Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea Planului de acțiuni /lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social în anul 2016.
5.- Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru deplasarea în teren a Comisiei locale de fond funciar Vârfu Câmpului, județul Botoșani.
6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului de amenajare a pieței comunale Vârfu Câmpului.
7.-Proiect de hotărâre privind finalizarea amenajării curții interioare a localului Primăriei Vârfu Câmpului , județul Botoșani.
8.- Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de achiziții publice al Comunei Vârfu Câmpului pentru anul 2016 –achiziția unui număr de 27 coșuri stradale.
9.- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local Vârfu Câmpului în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Codrii Bucovinei„
10.- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Proiectului cultural „Atelierul micilor creatori„Copilăria –anotimp mirific, culori de poveste„ mini-art-club.
11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare infrastructurarutiera în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani„
12.-Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL conform OMDRAP nr. 1851/2013 aferente proiectului „Modernizare infrastructurarutiera în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani„
13.- Proiect de hotărâre privind regimul juridic al investiției „Modernizare infrastructura rutiera în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani„

Probleme curente .
a.Cererea doamnei Prelipceanu Olga privind acordarea unui ajutor de înmormântare pentru defuncta Roșca Catinca.
b.Cererea doamnei Rîmbu Lăcrămioara privind concesionarea unei suprafețe de teren
c.Cererea domnului Însurățelu Ilie privind acordarea unui ajutor de urgență.
d. Cererea Școlii Gimnaziale nr. 1 Vârfu Câmpului privind numirea a doi reprezentanți ai Consiliului local în Consiliul de Administrație al școlii.
e. Cererea Parohiei „Sfântul Nicolae„ Lunca.
f. Informarea Postului de poliție Vârfu Câmpului , județul Botoșani.
g.Cererea domnului Barbălată Dinu-Constantin pentru acordarea unui ajutor de urgentaÎn timpul şedinţelor pe comisii , primarul comunei, ing. Maria Huţu, solicită consilierilor locali introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte
1. 14. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin. 3 din OMDRAP nr. 1851/ 2013
2. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi proiectului „ Extindere şi modernizare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani”
3. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „ Extindere şi modernizare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani”
4. 17.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Vârfu CâmpuluiVoturile consilierilor punctual pe proiectele prezentate:
• 1 – pentru – 7 ; împotrivă – 2 ; abţineri – 4
• 2 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 3 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 4 – pentru – 6 ; împotrivă – 6 ; abţineri – 1
• 5 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 6 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0 voturi pentru amânare pentru o şedinţă ulterioară
• 7 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0 voturi pentru amânare pentru o şedinţă ulterioară
• 8 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 9 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 10 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 11 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 12 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 13 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 14 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 15 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 16 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
• 17 – pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0Voturile consilierilor punctual – probleme curente :
a. pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
b. pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0 : voturi pentru solicitare detalii afacere
c. pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
d. pentru – 12 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 1
e. pentru – 13 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 0
f. s-a prezentat
g. pentru – 12 ; împotrivă – 0 ; abţineri – 1 voturi pentru amânarea soluţionării cererii până la verificarea legalităţii acordării
h. cererea grupului de cetăţeni din satul Maghera cu privire la activitatea clubului Heaven – s-a propus medierea părţilor pentru clarificarea problemelor

Vezi si

HCL nr 79 din 23.12.2019Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *