Home / Declaratii de avere si interese

Declaratii de avere si interese

Declaratii de avere si interese 2020

Primar:

DA Hutu Maria DI Hutu Maria

Viceprimar:

DI Domunco Marcela DA Domunco Marcela

Secretar:

DA Spatariu Dan DI Spatariu Dan

Consilieri:

DI Giuraniuc Lacramioara DA Giuraniuc Lacramioara DI Halici Daniela DA Halici Daniela DI Stefancu Remus-Cristian DA Stefancu Remus-Cristian DI Hariga Dorel DA Hariga Dorel DI Iordachescu Dorel DA Iordachescu Dorel DI Cuzuban Gheorghita DA Cuzuban Gheorghita DA Iordachescu Radu DI Iordachescu Radu DI Nitu Dumitru-Radu DA Nitu Dumitru-Radu DI Zub-Ursu Doru DA Zub-Ursu Doru DI Tofan Daniel DA Tofan Daniel DI Olariu Maria-Carmen DA Olariu Maia-Carmen

Functionari publici:

DA Petraru Florentina DI Petraru Florentina DI Halici Petru DA Halici Petru DA Olariu Viorel DI Olariu Viorel DA Murariu Irina DI Murariu Irina DA Murariu Irina DI Murariu Irina DI Murariu Constantin DA Murariu Constantin DI Stefancu Liliana DA Stefancu Liliana DI Achitei Ionut-Sebastian DA Achitei Ionut-Sebastian

Declaratii de avere si interese 2019

DI Cuzuban Gheorghita DA Cuzuban Gheorghita DA Iordachescu Radu DI Iordachescu Radu DA Simerea Lucian-Andrei DI Simerea Lucian-Andrei DA Petraru Florentina DI Petraru Florentina DA Hutu Maria DI Hutu Maria DA Spatariu Dan DI Spatariu Dan DI Halici Petru DA Halici Petru DA Olariu Viorel DI Olariu Viorel DA Murariu Irina DI Stefancu Remus-Cristian DA Stefancu Remus-Cristian DI Giuraniuc Lacramioara DA Giuraniuc Lacramioara DI Halici Daniela DA Halici Daniela DI Domunco Marcela DA Domunco Marcela DI Ungureanu Ionut DA Ungureanu Ionut DI Zub-Ursu Doru DA Zub-Ursu Doru DI Tofan Daniel DA Tofan Daniel DI Olariu Maria-Carmen DA Olariu Maia-Carmen DI Murariu Irina DI Murariu Constantin DA Murariu Constantin DI Stefancu Liliana DA Stefancu Liliana DI Nitu Dumitru-Radu DA Nitu Dumitru-Radu DI Achitei Ionut-Sebastian DA Achitei Ionut-Sebastian